Με μικτά πρόσημα έκλεισαν τη Δευτέρα τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.

 

Ακολουθεί πίνακας με την τελική διαμόρφωση («κλείσιμο») των δεικτών δυτικοευρωπαϊκών χρηματιστηρίων, την αριθμητική διαφορά και την ποσοστιαία μεταβολή ως προς το αμέσως προηγούμενο κλείσιμο:

 

Λονδίνο FTSE 100 7029,22 +33,31 +0,48%