Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιφέρεια του δήμου Γορτυνίας και το γεγονός ότι έχουν δημιουργηθεί προβλήματα στην ομαλή λειτουργία των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης στον λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών, οδήγησε τον Αντιδήμαρχο Παιδείας Κωνσταντίνο Κανελλόπουλο στην απόφαση για την διακοπή λειτουργίας όλων των σχολείων του Δήμου Γορτυνίας Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης την Τρίτη 08/01/2019.