Καταργείται από 1.1.2019 ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο κρασί με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο Οικονομικών. Ο ΕΦΚ ανέρχεται σήμερα στα 20 ευρώ ανά εκατόλιτρο τελικού προϊόντος.

 

Στόχος της τροπολογίας είναι η ενίσχυση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο παραγωγής οίνου και η αντιμετώπιση στρεβλώσεων που έχουν δημιουργηθεί στην αγορά του κρασιού.