Παρατήρηση έγινε σε 68χρονη δικαστή στη Βρετανία, επειδή… αποκοιμήθηκε την ώρα της εκδίκασης της υπόθεσης.

Η 68χρονη κ. Πάρκερ είναι η δεύτερη εμπειρότερη δικαστικός λειτουργός στη Βρετανία σε θέματα οικογενειακού δικαίου. Ωστόσο, σ’ αυτήν την υπόθεση που εκδικαζόταν στο Ανώτατο Δικαστήριο, η δικαστής αποκοιμήθηκε. Οι δικηγόροι διαμαρτυρήθηκαν και η αρμόδια αρχή υπέβαλε παρατήρηση εναντίον της. εκείνη εξέφρασε τη μετάνοιά της.