Σημαντικές υπηρεσίες προσφέρουν οι εργαζόμενοι στην κοινωφελή εργασία του ΟΑΕΔ για την πυροπροστασία.

Ένα πρόγραμμα που προσφέρει τόσα πολλά και θα πρέπει να συνεχιστεί και πέρα του 8μήνου σε όλη την επικράτεια.