Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) οι βεβαιώσεις των κρατήσεων που επιβλήθηκαν από τους νόμους 3986/11, 4024/11, 4051/12 και 4093/12 (www.eteaep.gov.gr).

 

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι βεβαιώσεις αφορούν στους συνταξιούχους των πρώην ταμείων ΤΕΑΔΥ, ΤΕΑΠΟΚΑ, ΤΑΔΚΥ και ΤΕΑΥΕΚ. Σύντομα, θα αναρτηθούν οι βεβαιώσεις και των υπόλοιπων ενταχθέντων πρώην ταμείων.

 

Οι συνταξιούχοι θα πρέπει να μπουν στην ιστοσελίδα του ΕΤΕΑΕΠ και συγκεκριμένα στην κατηγορία «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες»- Ενημερωτικά σημειώματα. Εκεί υπάρχουν δύο υποκατηγορίες: «Συνταξιούχοι ΕΤΕΑΕΠ» και «Συνταξιούχοι τέως ΕΤΕΑΜ». Με τον ΑΜΚΑ και τον κωδικό τους οι συνταξιούχοι μπορούν να δουν τη σχετική βεβαίωση (στο πεδίο Συγκεντρωτικοί Πίνακες) και να την εκτυπώσουν για κάθε νόμιμη χρήση