Σύσκεψη πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Δημάρχου, σήμερα Παρασκευή 12 Ιουλίου 2019, για την κατανομή χρηματοδότησης κατ’ αυτόν το μήνα ως εξής:

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

A’: Διευθύνσεις Δήμου
• Διεύθυνση Καθαριότητας: 203.000 €
• Διεύθυνση Οικονομικών: 300.000 €
• Διεύθυνση Γεωτεχνικών: 40.000 €
• Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών: 14.000 €
Σύνολο: 557.000 €

Β’: Νομικά Πρόσωπα Δήμου
• Φιλαρμονική: 50.000 €
• Κ.Ε. «Φάρις»: 180.000 € (εκ των οποίων 90.000 € για το Διεθνές Φεστιβάλ Χορού)
• Αθλητικός Οργανισμός: 32.000 €
• Πνευματικό Κέντρο: 15.000 €
Σύνολο: 277.000 €

Γενικό σύνολο: 834.000 €.Source link